Investeringsstrategi

Vi investerar i företag i omvälvande situationer och gör det möjligt för dessa att utveckla sin fulla potential genom att minska komplexiteten och driva innovation.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Vi investerar i företag i omvälvande situationer och gör det möjligt för dessa att utveckla sin fulla potential genom att minska komplexiteten och driva innovation.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Fokus på investeringar

Vi fokuserar på situationer med ett tydligt behov av aktivt, operativt och strategiskt stöd.

Bolag eller affärsenheter med en sund kärna, som underpresterar eller inte längre är av strategiskt intresse för sin ägare, är vårt strategiska fokus. Vi öppnar nya möjligheter för en hållbar utveckling av dem och tillhandahåller ledningskapacitet och expertis samt ekonomiska resurser för att få dem att lysa igen.

Typiska investeringssituationer

Företagsavknoppningar/avknoppningar

  • Affärsenheter eller dotterbolag till större företag som inte längre är av strategisk betydelse för sin ägare och som har klassificerats som ”icke-kärnverksamhet”
  • Ofta starkt integrerad i moderbolagets organisation och oberoende måste etableras som en del av transaktionen
  • I vissa fall har de en betydande potential för värdeåtervinning

Underpresterande företag / turnarounds

  • Företag som arbetar under lönsamheten hos sina konkurrenter eller upprepade gånger misslyckas med att uppfylla förväntningarna – av interna eller externa skäl
  • Ofta saknar dessa ledningskapacitet, har historiskt sett inte investerat tillräckligt i utrustning eller produktinnovation och/eller kräver strukturella förändringar av sin kostnadsstruktur

Andra speciella situationer

  • Familjeägda företag med olösta arvsskiften
  • Komplex och/eller svår aktieägar- eller banksituation
  • Företag som behöver en omedelbar, djupgående omstrukturering eller som befinner sig i svårigheter

Strategiska förvärv ("tilläggsförvärv")

  • Verksamheter som har en stark strategisk passform med något av våra portföljbolag
  • En mängd olika situationer – från insolventa eller förlustbringande situationer till jämförbar lönsamhet över genomsnittet

Regionalt inriktad, öppen för alla sektorer

Kriterier för investeringar

Intäktsstorlek: 10 – 300 miljoner euro (tillägg: 5 – 30 miljoner euro)
Situationer: Avknoppningar/avknoppningar, turnarounds, omstruktureringar, företagssuccessioner
Sektoragnostisk: Ingen specifik bransch
Region: Europa, strategiska tillägg över hela världen
Aktieinnehav: Majoriteter, helst > 75 %
Aktiebiljett: Upp till 20 miljoner euro per investering
Lönsamhet: Från förlustbringande till lönsamhet över genomsnittet (för tillägg)
Utesluten: Utsäde, nystartade företag, minoriteter, bioteknik

Regionalt inriktad, öppen för alla sektorer

Kriterier för investeringar

Intäktsstorlek: 10 – 300 miljoner euro (tillägg: 5 – 30 miljoner euro)
Situationer: Avknoppningar/avknoppningar, turnarounds, omstruktureringar, företagssuccessioner
Sektoragnostisk: Ingen specifik bransch
Region: Europa, strategiska tillägg över hela världen
Aktieinnehav: Majoriteter, helst > 75 %
Aktiebiljett: Upp till 20 miljoner euro per investering
Lönsamhet: Från förlustbringande till lönsamhet över genomsnittet (för tillägg)
Utesluten: Utsäde, nystartade företag, minoriteter, bioteknik