Investerare i familjekapital

Ansvarsfullt entreprenörskap har präglat vår investeringsstrategi sedan bolaget grundades för 25 år sedan.

Dr. Hans WehrmannVorstandsvorsitzender CERTINA GROUP

Entreprenöriellt tänkande och agerande är de vägledande principerna för
25 års investeringshistorik

Dr. Hans WehrmannVorstandsvorsitzender Certina Holding AG

Familjekapital i generationer

Vi är ett familjeägt industriellt holdingbolag som fokuserar på europeiska små och medelstora företag i omvandling och speciella situationer. Vi kan se tillbaka på mer än 25 års erfarenhet av investeringar med över 65 framgångsrika transaktioner inom olika sektorer.

Vår koncern består för närvarande av 20 företag inom fem sektorer och genererar en försäljning på mer än 850 miljoner euro med över 3.600 anställda.

Sedan starten har vi investerat i enlighet med principerna om hållbarhet, kontinuitet och ansvarsfullt företagande. Vi skapar långsiktigt värde för generationer i medarbetarnas och samhällets intresse. Vissa företag har ingått i vår koncern i över 20 år.

Entreprenöriell investeringsstrategi

Vi är framsynta entreprenörer och investerar därefter. Vi är entusiastiska över utmanande situationer där vi aktivt kan bidra med våra idéer, vår expertis och våra erfarenheter.

Vår operativa investeringsstrategi öppnar upp för hållbara möjligheter för företag som genomgår stora förändringar – i alla intressenters intresse. Vi stödjer regelbundet omfattande företagsomvandlingar, t.ex. omvandlingen av integrerade affärsenheter till självständiga små och medelstora företag.

För oss betyder ”operations” tydligt ”mindre prat, mer handling”. Vi kavlar upp ärmarna och formar aktivt våra företags framtid tillsammans med ledningen och medarbetarna på plats. Vi stärker samarbetet, ger frihet och förtroende och skapar på så sätt grunden för innovation och förändring. Vi är övertygade om att hållbar framgång bara kan uppnås tillsammans.

Stark, långsiktig kapitalbas

Vi är oberoende av kapitalmarknader, finansiella institutioner eller externa investerare och är därför varken exit- eller kortsiktigt vinstinriktade. Som entreprenörer vill vi få saker att hända och skapa hållbart värde.

Vi investerar från vår starka balansräkning och är inte bundna av några tidsbegränsningar för att kunna anpassa våra bolag individuellt och hjälpa dem att uppnå hållbar tillväxt. Vår flexibla och självförsörjande kapitalstruktur möjliggör snabba beslutsprocesser både före och efter en transaktion.

Vi investerar i alla sektorer. Läs mer om våra investeringskriterier...