Familieinvestor i egenkapital

Ansvarlig entreprenørskap har preget vår investeringstilnærming siden selskapet ble grunnlagt for 25 år siden.

Dr. Hans WehrmannVorstandsvorsitzender CERTINA GROUP

Entreprenøriell tenkning og handling er de ledende prinsippene for
25 års investeringshistorie

Dr. Hans WehrmannVorstandsvorsitzender Certina Holding AG

Familiekapital i generasjoner

Vi er et familiedrevet industrielt holdingselskap med fokus på europeiske små og mellomstore bedrifter i omstilling og spesielle situasjoner. Vi kan se tilbake på mer enn 25 års investeringserfaring med over 65 vellykkede transaksjoner i ulike sektorer.

Konsernet består i dag av 20 selskaper i fem sektorer og omsetter for mer enn 850 millioner euro med over 3600 ansatte.

Helt siden vi ble grunnlagt, har vi investert i henhold til prinsippene om bærekraft, kontinuitet og samfunnsansvar. Vi skaper langsiktige verdier for generasjoner, til beste for de ansatte og samfunnet. Noen selskaper har vært en del av konsernet vårt i over 20 år.

Entreprenøriell investeringstilnærming

Vi er gründere med visjoner og investerer også så. Vi er begeistret for utfordrende situasjoner der vi aktivt kan bidra med våre ideer, vår kompetanse og erfaring.

Vår operasjonelle investeringstilnærming åpner for bærekraftige muligheter for selskaper som gjennomgår store endringer – til beste for alle interessenter. Vi støtter jevnlig omfattende bedriftstransformasjoner, f.eks. omdanning av integrerte forretningsenheter til selvstendige små og mellomstore bedrifter.

For oss betyr drift helt klart «mindre prat, mer handling». Vi bretter opp ermene og former aktivt fremtiden til selskapene våre sammen med ledelsen og de ansatte på stedet. Vi styrker samarbeidet, gir frihet og tillit og skaper dermed grunnlaget for innovasjon og endring. Vi er overbevist om at bærekraftig suksess bare kan oppnås sammen.

Sterk, langsiktig kapitalbase

Vi er uavhengige av kapitalmarkeder, finansinstitusjoner eller eksterne investorer, og vi er derfor verken exit- eller kortsiktig profittorienterte. Som gründere ønsker vi å få ting til å skje og skape bærekraftige verdier.

Vi investerer med utgangspunkt i vår sterke balanse og er ikke underlagt noen tidsbegrensninger for å tilpasse selskapene våre individuelt og hjelpe dem til å oppnå bærekraftig vekst. Vår fleksible, selvforsynte kapitalstruktur muliggjør raske beslutningsprosesser både før og etter en transaksjon.

Vi investerer i alle sektorer. Finn ut mer om investeringskriteriene våre...