Investiční strategie

Investujeme do společností, které se nacházejí v situaci disrupce, a umožňujeme jim dosáhnout jejich plného potenciálu tím, že snižujeme složitost a podporujeme inovace.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Investujeme do společností, které se nacházejí v situaci disrupce, a umožňujeme jim dosáhnout jejich plného potenciálu tím, že snižujeme složitost a podporujeme inovace.

Dr. Stefan BrungsManaging Partner Automotive

Investiční zaměření

Zaměřujeme se na situace, kdy je zřejmé, že je potřeba aktivní, operativní a strategická podpora.

Naším strategickým cílem jsou společnosti nebo obchodní jednotky se zdravým jádrem, které jsou nedostatečně výkonné nebo již nemají strategický zájem o svého vlastníka. Otevíráme nové možnosti pro jejich udržitelný rozvoj a poskytujeme manažerské kapacity a odborné znalosti, jakož i finanční zdroje, aby znovu zazářily.

Typické investiční situace

Rozdělení společnosti / Spin-offy

  • Obchodní jednotky nebo dceřiné společnosti velkých společností, které již nemají pro svého vlastníka strategický význam a byly klasifikovány jako „jiné než nezbytné“
  • Často je vysoce integrována do organizace mateřské společnosti a v rámci transakce musí být stanovena nezávislost
  • V některých případech mají významný potenciál obnovy hodnoty

Nedostatečně výkonné společnosti / obraty

  • Společnosti, které pracují pod ziskovostí svých konkurentů nebo opakovaně nesplňují očekávání, ať už z interních nebo externích důvodů
  • Tyto společnosti často postrádají manažerské schopnosti, nikdy neobdržely dostatečné investice do inovací zařízení nebo produktů a/nebo vyžadují strukturální změny ve struktuře nákladů

Další zvláštní situace

  • Rodinné firmy s nevyřešeným majetkem
  • Složitá a/nebo obtížná situace pro akcionáře nebo banky
  • Společnosti, které vyžadují okamžitou a hloubkovou restrukturalizaci nebo se nacházejí v obtížích

Strategické akvizice ("přírůstky")

  • Společnosti, které mají silnou strategickou shodu s některou z našich portfoliových společností
  • Široká škála situací – od platební neschopnosti nebo ztráty až po srovnatelnou a nadprůměrnou ziskovost

Regionálně zaměřené, otevřené všem odvětvím

Investiční kritéria

Velikost obratu: 10 až 300 milionů eur (přirážky: 5 až 30 milionů eur)
Situace: Rozdělení, obraty, restrukturalizace, nástupnictví ve společnostech
Nezávislost na odvětví: Žádný konkrétní sektor
Oblast: Evropa, strategické přírůstky po celém světě
Držba akcií: Většina, ideálně > 75 %
Akciový lístek: Až 20 milionů eur na investici
Ziskovost: Od ztráty k nadprůměrné ziskovosti (u doplňků)
Vyloučený: Start-upy, start-upy, menšiny, biotechnologie

Regionálně zaměřené, otevřené všem odvětvím

Investiční kritéria

Velikost obratu: 10 až 300 milionů eur (přirážky: 5 až 30 milionů eur)
Situace: Rozdělení, obraty, restrukturalizace, nástupnictví ve společnostech
Nezávislost na odvětví: Žádný konkrétní sektor
Oblast: Evropa, strategické přírůstky po celém světě
Držba akcií: Většina, ideálně > 75 %
Akciový lístek: Až 20 milionů eur na investici
Ziskovost: Od ztráty k nadprůměrné ziskovosti (u doplňků)
Vyloučený: Start-upy, start-upy, menšiny, biotechnologie